Chikurachki Volcano. Eruptions
1853  
1958  
1961  
1961  
1964  
1986  
2002  
2003  
2005  
2007  
2007  
2008  
2015  
2016  
2016  
2022  
2022  
2022  
2022  
2022  
2023